orze³
mapa serwisu

strona g³ówna

struktura organizacyjna

godziny przyjmowania

kontakt

komunikaty

(765) 214-1453

308-698-5632

projekty z Narady Koordynacyjnej

WebEWID

Transformacja PUWG 1965-2000 !!!

Zdjêcie siedziby Urzêdu wykonane z lewego brzegu Wis³y

Nasz adres

Wydzia³ Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Krakowie
centrala - tel. 12-656-72-19, 12-656-72-26
tel./fax. 12-656-09-81
email : wydz_geodezji@powiat.krakow.pl

ul. Przy Mo¶cie 1
30-508 Kraków

Dojazd komunikacj± miejsk±

  • z Dworca G³ównego: tramwajami nr 10 do K.S. "Korona" lub nr 3, 13, 24 do pl. Bohaterów Getta
  • z Ronda Mateczny: tramwajami nr 8, 10, 11, 23 lub piechot± (ok 1200m)
Budynek - siedziba Urzêdu znajduje siê nad brzegiem Wis³y, ok. 100m na wschód od Mostu Pi³sudskiego

Poka¿ lokalizacjê na planie miasta


linki pokrewne:

Starostwo Powiatowe

(307) 425-7222

580-777-1821

Grodzki ODGiK w Krakowie